Գրադարան

Գ. Թումանյան, Կոխ. հայկական գոտեմարտ (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 1957թ.

Կ. Աթոյան, Ռազմասպորտային մենամարտերը Հայաստանում (հնագույն ժամանակներից մինչև XX դար), Երևան, 1965թ.

Հովհաննես Մարտիրոսյան, Փառքի նախերգանք (Սերգո Համբարձումյան, Վլադիմիր Ենգիբարյան, Իգոր Նովիկով), Երևան, 1975թ.

Պերճ Օհանյան, Մարզական սխրանքի էջեր, Երևան, 1989թ.

Մարմնամարզ (շաբաթաթերթ), Կ.Պոլիս, 1911, 1912, 1913, 1914

Վարդան Հացունի, Դաստիարակութիւնը հին հայոց քով, Վենետիկ, 1923

Գ. Հրանտ, «Սիմօն Փէհլիվան. Համբաւաւոր հայ ըմբիշը», Կ. Պոլիս, 1929թ.