Շվեդական առտնին մարզանք

Կարևորելով տնային պայմաններում ֆիզիկական վարժությունների և մարզանքի կատարումը՝ «Մարմնամարզը» շարունակաբար իր ընթերցողներին էր ներկայացնում դրանց կատարման ձևերն ու առողջական նշանակությունը:

Կոնքը զորացնելու համար

Կոնքը զորացնելու համար

Կռնակի վրա պառկիլ ու սրունքները շրջանակաձև կերպով դարձնել, այս փորձը շատ օգտակար և սակայն շատ ալ հոգնեցուցիչ ըլլալով, պետք է աստիճանաբար թիվերը ավելցնել (7-են 12 անգամ):

Երիկամային դրությունը և նախաբազուկները զարգացնելու համար

Երիկամային դրությունը և նախաբազուկները զարգացնելու համար

Միմիայն ձեռքերով և ոտքերուն մատներով գետին դիպած վիճակի մեջ բազուկներուն վրա իջնել և ելնել, գլուխը շիտակ բռնած (10 անգամ):

 

Սրունքները շտկելու և զարգացնելու համար

Սրունքները շտկելու և զարգացնելու համար

Ծունկերը միացած կամ բաց, ոտքին ծայրերուն վրա իջնել, միևնույն ատեն բազուկները դեպի առաջ երկարելով (բռունցքները գոց), վերադառնալ և վերսկսիլ (8-են 12 անգամ):

 

Փորը պզտիկցնելու համար

Փորը պզտիկցնելու համար

Ձեռքերը բաց և վեր, մարմինը շիտակ, առանց սրունքները կտրելու, մեջքին վրա ծռիլ և ձեռքերով գետին դպիլ ջանալ, հետո դարձյալ մեջքին վրա շտկվելով ձեռքերը վեր հանել և շունչ առնել. ծռած պարագային շունչը պարպելով (10-են 15 անգամ):

«Մարմնամարզ», Կ. Պոլիս, 1912թ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *