Author: Միքայել Յալանուզյան

կոխ. հայկական ըմբշամարտ 0

Կոխ. հայկական ազգային ըմբշամարտ

Կոխը ռազմաֆիզիկական նշանակություն ունեցող հայկական ազգային մենամարտի տարատեսակ է: Այն կազմել է նաև ազգային տոնախմբությունների, ուխտագնացությունների, հարսանիքների և այլ հավաքույթների անբաժան մասը: Հայտնի է եղել տարբեր անվանումներով՝ գոտեմարտ, գոտեկռիվ, բազմամարտ, չոքագյուլաշ, գուռաշ, մերկակռիվ, չոքակռիվ,...

3

Լոռվա կոխ: Հնար 1. Ոտգցում

Հնարքի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենանպաստավոր դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա. խաչաձևում է ոտքերը, այսինքն՝ աջ շարժվելիս սկզբի քայլը կատարում է ոչ թե աջ, այլ ձախ ոտքով, աջ ոտքի ետևով, բ. նահանջում է ետ, գ....