Tagged: Գևորգ Թումանյան

Կառչում դրսից 0

Լոռվա կոխ: Հնար 2. Կառչում դրսից

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա. մարմնի ծանրությունը փոխադրել է ձախ ոտքի վրա, բ. ձգում է վարժակցին դեպի իրենց: Այդ դրություններն ստեղծելու ամենից նպատակահարմար գործողություններն են՝ ա. հակառակորդին կտրուկ ձգել...

3

Լոռվա կոխ: Հնար 1. Ոտգցում

Հնարքի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենանպաստավոր դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա. խաչաձևում է ոտքերը, այսինքն՝ աջ շարժվելիս սկզբի քայլը կատարում է ոչ թե աջ, այլ ձախ ոտքով, աջ ոտքի ետևով, բ. նահանջում է ետ, գ....