Tagged: թոփա-գարան

0

Թոփա-գարան

Հայաստանի տարբեր շրջաններում այս խաղը խաղացվել է տարբեր անուններով: Արարատյան և Տարոնո դաշտավայրերում կոչվել է թոփա-գարան, թոփագար, Վասպուրականում՝ սարո-թոփ, Լեռնային Ղարաբաղում և Սյունիքում՝ գնդա-թի, Դիլիջանի և Շաշադինի շրջաններում՝ զազախ-թոփ, Բայազետի և Մարտունու շրջաններում՝ թոփ-չորոցի:...