Tagged: լարախաղաց

Էրեբունի-Երևան, 11 հոկտեմբերի, 2014 0

Լարախաղացություն

Լարախաղացը կրկեսի արտիստ է, ով ցուցադրում է հավասարակշռության՝ էկվիլիբրիստիկայի արվեստը հենման երկու կետերի միջև ձգված լարի վրա: Լարախաղացները հայտնի են հին ժամանակներից: Այն տարածված է եղել Հռոմում, Չնաստանում, Պարսկաստանում, իսկ միջնադարում տարածվել է նաև...