Tagged: կոխ

Շիրակի կոխ: Հնար 13: Շրջում սուզումով 0

Շիրակի կոխ: Հնար 13: Շրջում սուզումով

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) գտնվում է ցածր կանգնվածքում, բ) հարձակվելով ցածր կանգնվածքում՝ ավարտում է ձախ ոտքով առաջ քայլը: Այս դրությունները ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) կեղծ հարձակում (խփում...

Շիրակի կոխ: Հնար 12: Թևարգելք 0

Շիրակի կոխ: Հնար 12: Թևարգելք

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) հարձակվելով աջ ոտքով, ավարտում է քայլը, բ) իրանի ծանրությունը փոխադրում է աջ ոտքի վրա: Այս դրություններն ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) կեղծ նահանջ, որը...

Շիրակի կոխ: Հնար 11: Խփում թաթով 0

Շիրակի կոխ: Հնար 11: Խփում թաթով

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) ձախ ոտքի վրա ոստնելիս օդի մեջ է գտնվում, բ) պատրաստվել է ձախ ոտքի վրա վեր ցատկել: Այդ դրությունները ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) նահանջ,...

Շիրակի կոխ: Հնար 10: Կառչում ներսից 0

Շիրակի կոխ: Հնար 10: Կառչում ներսից

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) հարձակվելով, ավարտում է ձախ ոտքով դեպի առաջ սկսած քայլը. բ) կքանստելով կամ առանց կքանստելու հակառակորդին ձգում է դեպի իրեն: Այդ դրությունները ստեղծելու լավագույն գործողություններն...

Շիրակի կոխ: Հնար 9: Շալակում ոտգցումով 0

Շիրակի կոխ: Հնար 9: Շալակում ոտգցումով

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) թեքում է իրանը առաջ և մարմնի ծանրությունը փոխադրում ոտնածայրերի վրա, բ) հարձակվելով, ավարտում է աջ ոտքով դեպի առաջ կատարվող քայլը: Այդ դրությունները ստեղծելու համար...

Շիրակի կոխ: Հնար 8: Ոտգցում 0

Շիրակի կոխ: Հնար 8: Ոտգցում

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) ետ նահանջելով, ավարտում է ձախ ոտքով սկսած քայլը, բ) տեղաշարժվելով դեպի կողմ՝ խաչաձևում է ոտքերը: Այդ դրությունները ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) կեղծ շարժումներով...

0

Շիրակի կոխ: Հնար 7: Շրջում վերկանգով

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) հարձակվելով բարձր կանգնվածքում, ձախ ոտքով քայլ է անում դեպի առաջ, բ) ուղղվելով ընդունում է բարձր կանգնվածք: Այդ դրություններն ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) կեղծ...

Շիրակի կոխ: Հնար 6: Ուսագետնում վերկանգով 0

Շիրակի կոխ: Հնար 6: Ուսագետնում վերկանգով

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը հարձակվում է բարձր կանգնվածքում: Այդ դրությունը ստեղծելու լավագույն գործողությունը կեղծ նահանջն է, որը կստիպի հակառակորդին դիմելու հարձակման: Ելման դրությունը: Կանգնվածքը՝ երկուսն էլ աջով: Երկու ձեռքով...

Շիրակի կոխ: Հնար 5: Ուսագետնում 0

Շիրակի կոխ: Հնար 5: Ուսագետնում

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու համար ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) նահանջելով ձախ ոտքը ետ է դնում, բ) թեքվելով ետ, դեպի իրեն է ձգում վարժակցին: Այդ դրությունները ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) ստիպել հակառակորդին...

Շիրակի կոխ: Հնար 4: Փոխադրում պարտեր սուզումով 0

Շիրակի կոխ: Հնար 4: Փոխադրում պարտեր սուզումով

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) անշարժ կանգնած է ցածր կանգնվածքում, բ) հարձակվելով, աջ ոտքը մի քայլ առաջ է կատարում: Այդ դրություններն ստեղծելու լավագույն գործողությունը կլինի՝ հակառակորդին ետ հրել, ինչը...