Tagged: կոխ. հայկական գոտեմարտ

Շիրակի կոխ: Հնար 3: Պոկում ետ 0

Շիրակի կոխ: Հնար 3: Պոկում ետ

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) հարձակվում է վարժակցի վրա, բ) ուղղվելով ընդունում է բարձր կանգնվածք: Այդ դրություններն ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) նահանջել ետ, նպատակ ունենալով հակառակորդին հարկադրել դիմելու...

Շիրակի կոխ: Հնար 2: Հակադարձ պոկում 0

Շիրակի կոխ: Հնար 2: Հակադարձ պոկում

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են՝ երբ հակառակորդը ծալելով ոտքերը, հարձակվողին քաշում է դեպի իրեն: Այդ դրությունը ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) խաբելով, հակառակորդին ձգել դեպի իրեն, նրան նստեցնելով երկու ոտքերի վրա, այսինքն՝...

Շիրակի կոխ: Հնար 1: Պոկում առաջ 0

Շիրակի կոխ: Հնար 1: Պոկում առաջ

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) հարձակվում է վարժակցի վրա, բ) ուղղվելով ընդունում է բարձր կանգնվածք: Այդ դրությունները ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) ետ նահանջել, նպատակ ունենալով հակառակորդին հարկադրել դիմելու...

Լոռվա կոխ: Հնար 12. Շալակում 0

Լոռվա կոխ: Հնար 12. Շալակում

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) չծալելով ոտքերը՝ մարմնի ծանրությունը փոխադրել է առաջ՝ ոտնածայրերի վրա. բ) մեծ ոստյուններով շարժվում է դեպի ձախ՝ ցանկանալով անցնել հարձակվողի մեջքի կողմը: Հնարը պետք է...

Լոռվա կոխ: Հնար 11. Խփում թաթով 0

Լոռվա կոխ: Հնար 11. Խփում թաթով

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) կանգնում է նեղ բացված ոտքերով և թեքվում է առաջ. բ) խաչաձևում է ոտքերը. գ) մի ոտքից մյուսի վրա փոխադրվելից ձգձգում է կանգը ձախի վրա...

Կոխ: Հնար 10. Խփում դրսից 0

Լոռվա կոխ: Հնար 10. Խփում դրսից

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) մարմնի ծանրությունը փոխադրել է առաջ՝ աջ ոտքի վրա. բ) թեքվելով առաջ՝ մարմնի ծանրությունը փոխադրել է երկու ոտնածայրերի վրա: Այս դրությունները ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝...

Կոխ: Հնար 9. Խփում ներսից 0

Լոռվա կոխ: Հնար 9. Խփում ներսից

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) մարմնի ծանրությունը փոխադրել է առաջ՝ աջ ոտքի վրա. բ) թեքվելով առաջ՝ մարմնի ծանրությունը փոխադրել է երկու ոտնածայրերի վրա: Այդ դրություններն ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝...

Կոխ: Հնար 8. Փաթաթում և կառչում՝ թաթով ներսից 0

Լոռվա կոխ: Հնար 8. Փաթաթում և կառչում՝ թաթով ներսից

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) վեր է բարձրացնում հակառակորդին և ձգում դեպի իրեն. բ) առաջ է բերել իր աջ ոտքը, որ հետո ձախը գցի: Այդ դրություններն ստեղծելու ամենից նպատակահարմար...

Կոխ: Հնար 7. Փաթաթում դրսից 0

Լոռվա կոխ: Հնար 7. Փաթաթում դրսից

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) թեքվել է առաջ և մարմնի ծանրությունը փոխադրել է երկու ոտքերի վրա. բ) թեքվել է առաջ և մարմնի ծանրությունը փոխադրել է աջ ոտքի վրա. գ)...

Կոխ: Հնար 6. Փաթաթում ներսից 0

Լոռվա կոխ: Հնար 6. Փաթաթում ներսից

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու համար ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) թեքվելով առաջ, մարմնի ծանրությունը փոխադրել է աջ ոտքի վրա բ) թեքվելով առաջ՝ մարմնի ծանրությունը փոխադրել է ձախ ոտքի վրա: Այդ դրություններն ստեղծելու ամենից...