Tagged: կոխ

3

Լոռվա կոխ: Հնար 1. Ոտգցում

Հնարքի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենանպաստավոր դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա. խաչաձևում է ոտքերը, այսինքն՝ աջ շարժվելիս սկզբի քայլը կատարում է ոչ թե աջ, այլ ձախ ոտքով, աջ ոտքի ետևով, բ. նահանջում է ետ, գ....