Tagged: չուխա

0

Հայկական տարազ. Չուխա

XIX դ. և XX դարի սկզբի հայկական տարազի բաղկացուցիչներից էր չուխան: Տարբեր շրջաններում այն տարբեր տեսակի էր լինում, սակայն հիմնականում դրանք նմանվում էին: Բարձր Հայքում օգտագործվում էր չուխայի երկու հիմնական տեսակ: Առաջինը կարվում էր...