Monthly Archive: December 2014

Շիրակի կոխ: Հնար 13: Շրջում սուզումով 0

Շիրակի կոխ: Հնար 13: Շրջում սուզումով

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) գտնվում է ցածր կանգնվածքում, բ) հարձակվելով ցածր կանգնվածքում՝ ավարտում է ձախ ոտքով առաջ քայլը: Այս դրությունները ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) կեղծ հարձակում (խփում...

Շիրակի կոխ: Հնար 12: Թևարգելք 0

Շիրակի կոխ: Հնար 12: Թևարգելք

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) հարձակվելով աջ ոտքով, ավարտում է քայլը, բ) իրանի ծանրությունը փոխադրում է աջ ոտքի վրա: Այս դրություններն ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) կեղծ նահանջ, որը...

Շիրակի կոխ: Հնար 11: Խփում թաթով 0

Շիրակի կոխ: Հնար 11: Խփում թաթով

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) ձախ ոտքի վրա ոստնելիս օդի մեջ է գտնվում, բ) պատրաստվել է ձախ ոտքի վրա վեր ցատկել: Այդ դրությունները ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) նահանջ,...

Շիրակի կոխ: Հնար 10: Կառչում ներսից 0

Շիրակի կոխ: Հնար 10: Կառչում ներսից

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) հարձակվելով, ավարտում է ձախ ոտքով դեպի առաջ սկսած քայլը. բ) կքանստելով կամ առանց կքանստելու հակառակորդին ձգում է դեպի իրեն: Այդ դրությունները ստեղծելու լավագույն գործողություններն...

Շիրակի կոխ: Հնար 9: Շալակում ոտգցումով 0

Շիրակի կոխ: Հնար 9: Շալակում ոտգցումով

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) թեքում է իրանը առաջ և մարմնի ծանրությունը փոխադրում ոտնածայրերի վրա, բ) հարձակվելով, ավարտում է աջ ոտքով դեպի առաջ կատարվող քայլը: Այդ դրությունները ստեղծելու համար...

Շիրակի կոխ: Հնար 8: Ոտգցում 0

Շիրակի կոխ: Հնար 8: Ոտգցում

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝ ա) ետ նահանջելով, ավարտում է ձախ ոտքով սկսած քայլը, բ) տեղաշարժվելով դեպի կողմ՝ խաչաձևում է ոտքերը: Այդ դրությունները ստեղծելու լավագույն գործողություններն են՝ ա) կեղծ շարժումներով...