Լոռվա կոխ: Հնար 5: Կառչում ոտնաթաթով՝ դրսից

Հնարի գործադրումը: Հնարն անցկացնելու ամենահարմար դրություններն են, երբ հակառակորդը՝

ա) ձախ ոտքը շատ առաջ է դրել

բ) խաչաձևել է ոտքերը

գ) ծալելով ոտքերը՝ վարժակցին ձգում է դեպի իրեն:

Կոխ: Հնար 5: Կառչում ոտնաթաթով՝ դրսից

Կոխ: Հնար 5: Կառչում ոտնաթաթով՝ դրսից

Այդ դրությունները ստեղծելու ամենից նպատակահարմար գործողություններն են՝

ա) հակառակորդին ետ հրելով՝ նստեցնել ձախ ոտքի վրա.

բ) ստիպել հակառակորդին շարժվել ձախ

գ) ստիպել հակառակորդին ձգել հարձակվողին դեպի իրեն:

Ելման դրությունը: Կանգնվածքը՝ հարձակվողն աջով, հակառակորդը՝ ձախով: Աջ և ձախ ձեռքերով բռնել հակառակորդի տարանուն թևերը:

Կատարումը: Ձախ ոտքի վրա ոստնելով դեպի հակառակորդի նույնանուն ոտքը՝ հարձակվողը այդ ոտքը դրսից դնում է այնպես, որ նրա ծայրը գտնվի հակառակորդի ձախ ոտնածայրի հետ մի ուղղության վրա: Որից հետո, ծունկը քիչ ծալելով, կքանստում է նույն ոտքի վրա, ծալում իր աջ ոտքը, ծնկում ու դրսի կողմից ոտնաթմբով կառչելով հակառակորդի ձախ սրունքից (հետևի կողմից), կտրուկ ուղղում է ձախ ոտքը: Ապա աջ ոտքի դեպի վեր-ձախ ուժեղ շարժումով (ուղղելով նաև աջ ոտքը), հակառակորդի բռնած ոտքը ուղիղ իր առջևում որքան հնարավոր է դեպի վեր է բարձրացնում: Միաժամանակ նա ձեռքերով և իրանով կտրուկ շարժվում է դեպի ետ ու աջ՝ ցածր, այսինքն՝ աջ ձեռքով՝ դեպի աջ՝ ցած, իսկ ձախ ձեռքով՝ դեպի վեր՝ աջ: Երբ հակառակորդը, կորցնելով հավասարակշռությունը, սկսում է վայր ընկնել, հարձակվողն իր ծնկում ծալված աջ ոտքը դնում է ցած, ներբանի վրա, դեպի աջ՝ ետ:

Վերջնական դրությունը: Հնարը ճիշտ կատարելու դեպքում հակառակորդը կընկնի մեջքի վրա՝ հարձակվողից աջ ու ետ, իսկ վերջինս կմնա ոտքի վրա կանգնած:

Պաշտպանությունը: Պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է դառնալ դեպի ձախ՝ ձախ ոտքը դնել ոտնածայրի վրա, մարմնի ծանրությունը փոխադրել առաջ, կամ, պարզապես, ոտքն ազատել կառչումից ու դնել ձախ, այսինքն՝ հարձակվողի աջ ոտքից դուրս:

Հակահնարը: Խփում թաթով (դեպի ձախ) տարանուն թևքերից բռնելով:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *